Vinschtillbehör, Allt du alltid undrat över som du inte kommer få reda på någon annanstans!

En himla bra blogg om fyrhjulingar, ATV och QUAD samt off-road

Vinschtillbehör, Allt du alltid undrat över som du inte kommer få reda på någon annanstans!

25 februari, 2014 ATV Tillbehör Uncategorized 0

Har du alltid gått omkring och funderat på skillnaderna på en stålwire och en nylonlina på ATV vinschar? Eller kanske hur du byter vinschwire på din vinsch? Här har vi samlat frågor som vi ofta får gällande vinschtillbehör och vinschelektronik. Har vi missat något som du tycker vi skall ta med? Tveka inte att höra av dig på tillbehor@atvhuset.se !

Information om de olika varianterna på vinschlinor och tillbehör i vårt sortiment. Allt du behöver veta om vinschlinor och tillbehör! 

Byta Vinschwire

Det finns några olika varianter på hur vinschwiren eller den syntetiska linan kan vara infäst på din ATV eller UTV vinsch, nedan följer en beskrivning av de vanligaste varianterna.

1. Detta är det vanligaste monteringssättet, sitter tex. på Warn RT/XT 25/30, Warn Vantage / Pro-Vantage Mfl.

1. Montering av vinschwire där man lägger vinschwiren eller vinschlinan i en halvögla kring en ”knapp*” för att låsa fast linan i trumman. För in vinschlinan i den lilla öppningen, lägg en halvögla kring ”knappen*”, dra sedan med handkraft i vinschviren så att den låser sig i trumman, vinscha sedan in hela vinschlinan medans du håller lite motstånd i linan med handkraft. Vinsch upp linan så att den lägger sig jämt över hela trumman.

* Knappen ingår i alla Warn Syntetiska Vinschlinor, saknar du en sådan knapp går det bra att använda en mindre mutter eller liknande.

2. Denna montering av vinschwire är vanlig på Kinesiska vinschar tex. Artrax, Bronco Mfl.

2. Vinschtrumman har ett genomgående hål där vinschwiren eller nylonlinan/syntetlinan förs igenom, denna låses sedan med en skruv med insex eller spårskalle ( som på bilden ovan ). Har din vinsch denna infästning är det viktigt att du väljer en wire eller lina som har en diameter som får plats i det genomgående hålet.

3. Denna variant är endast för äldre vinschar med ståltrumma, vissa äldre Warn vinschar har detta.

3. Denna typ av infästning är tämligen ovanlig, har din vinsch denna infästing bör du använda dig av denna vinschwire. Atv Vinschwire Artikelnummer 15236.

4. Denna montering används endast vid montering av ploglina art nr wit-07 eller 68560

4. Montering av någon av våra ploglinor. Kräver att du har ett hål i trumman på din vinsch. Har du en vinschtrumma med låsskruv som exempel 2 kan du montera ploglinan enligt det exemplet.

Nylon/Syntetisk ploglina: En bra produkt för dig som använder vinschen till att höjja och sänka ditt plogblad på din ATV. Du byter enkelt ut din befintliga stål eller syntetiska lina mot denna kortare ploglina. På så sätt sparar du din långa, ofta dyrare, lina och kan använda den igen när du inte behöver använda vinschen för plogbladet. En kort Syntetisk ploglina är bättre anpassad för att lyfta och sänka ploblad med.

Exempel: Warn Ploglina

Nylon / Syntetisk Vinschlina: Du kan enkelt byta ut stålwiren som ofta sitter som standard på ATV vinschar mot en nylonlina. En nylonlina är bekvämare att arbeta med då den inte fransar sig och får vassa kanter, den klarar också starkare vinklar bättre än en stålwire och lämpar sig därför bättre för arbete där vinschlinan ligger emot vinschrullarna, till exempel vid lyft av ploglad eller för vinschar monterade på timmervagnar. En nylonlina klarar samma dragkraft som en stålwire men lämpar sig mindre bra om linan skall dras mot vassa föremål som klippor och stenar. En nylonlina flyter vilket kan underlätta vid vinschning i vatten.

 Exempel: Warn Nylonlina

Stålwire: En hederlig stålwire är bra för dig som arbetar med vinschen i en miljö där en nylonlina inte är att föredra, till exemple vid vinschning där wiren ligger emot vassa föremål. En stålwire är också billigare i inköp.

Exempel: Stålwire

Diameter: Notera vilken diameter din befintliga wire har när du köper en ny då hålet i vinschtrumman begränsar hur kraftig wire du kan använda. De flesta vinschwirar och syntetiska linor monteras genom att man för linan genom ett hål i vinschtrumman och sedan låser fast linan i trumman antingen med en insexskruv som sitter i trumman eller genom att man slår en halv-ögla på linan, se nedan bild för illustration. Mät din vinschlinas diameter eller kolla under teknisk data på våra vinschar innan du beställer en ny lina till din vinsch.

”Knappen” som låser wiren på bilden ovan ingår i alla Warn syntetiska linor, den går även att köpa löst men det går lika bra att använda en mindre mutter.

Vinschrullar och linförare: Man bör alltid byta till nya vinschrullar eller en ny linförare när man byter vinschlina, detta gäller speciellt när man byter från en stålwire till nylonlina. Dina gamla linrullar är troligtvis slitna från den gamla wiren och dessa skador kan skära sönder din nya wire eller nylonlina. Vinschrullar går att använda både med stålwire och nylonlina medans en linförare utan rullar lämpar sig bäst för en nylonlina. Dom flesta vinschar på markanden följer Warns standard mått för montering av vinschrullar, 125 mm från bult till bult, och alla linförare och rullar nedan har detta mått. En linförare med större undre rulle lämpar sig mycket bra tillsammans med en nylonlina för lyft av plogblad, den större undre rullen hjälper till att avlasta vinschlinan på ett större område och minimerar då risken för brott på linan, en linförare med större undre rulle har inga nackdelar jämfört med en med samma storlek på rullarna uppe och nere.

Exempel: Moose Linrullar  Exempel: Linförare Syntet Lina

Vinschwiredämpare / Gummistopper: Detta tillbehör är till för att hjälpa dig motverka att du vinchar in kroken i linföraren och skadar linförareb, vinschkroken eller rent av bryter av wiren Eftersom vinschen är mycket kraftig och inte har något överbelastningsskydd eller eget stopp för hur långt man kan vinscha in linan så är det lätt gjort att man vinschar in linan för långt, gör man detta upprepade gånger kommer man till slut göra sönder vinschlinan. Med en gummistopper som monteras på vinschlinan, förslagsvis samtidigt som man byer lina så fördindrar man att man vinschar in linan för långt vilket sparar både vinschen, vinschkroken och vinschlinan.

Exempel: Vinschwiredämpare

 

 

Vinsch Elektronik

Allt som rör elektriska vinschtillbehör, Fjärrkontroller till vinschar, Vinschrelä, Styrswitchar, Kablage och övriga elektriska tillbehör till ATV och UTV vinschar finner du här!

Fjärrstyrning / Radiostyrning till Vinsch:

En fjärrstyrning är ett grymt komplement till din ATV eller UTV vinsch för dig som vill kunna stå en bit ifrån vinschen du skall vinscha med. Det kan  vara för att enklare kunna dra upp din ATV ur ett lerhål, eller för att vinscha upp fyrhjulingen för en brant stigning där det är osäkert att själv sitta kvar på fyrhjulingen.

En fjärrsats är också ett riktigt bra tillbehör till dig som använder en vinsch bak på din ATV eller monterad på timmervagnen för att vinscha in stockar, du kan då stå i anslutning till vinschkroken eller timmersaxen som håller stocken för att hålla spänn på linan så att stocken inte lossnar. Du kan också enklare hjälpa till att styra stocken på väg mot timmervagnen.

Installationen av alla våra fjärrkontrollsatser är ungefär desamma och det går att installera på samtliga av våra vinschar förutom Artrax PW-2000. I Fjärrkontrollsatsen ingår en Mottagare / Styrbox som tar emot signalen från den trådlösa fjärrkontrollen. Denna styrbox monteras i anslutning till vinschrelät. Styrboxen har plus och minus kablar som skall kopplas till plus och minus på ditt fordon, plus kopplas lämpligtvis till en plusmatning efter tändningslåset men kan lika gärna kopplas till batteriplus, kom bara ihåg att stänga av styrboxen när du lämnar sin ATV för dagen i så fall.

Styrboxen har också 2 kablar som kopplas in på styrströmmen på vinschrelät, Warns och Artrax radiostyrning har kabelskor som passar de vanligaste relätyperna på marknaden, se bild nedan för illustration, medans du på de billigare radiostyrningarna kan behöva skarva kablarna själv.

1. Här kopplas radiostyrningens styrström in, på denna typ av relä passar Warns och Artrax RM-1 fjärrstyrning rakt av. Fjärrsatsen har också kablar för att du fortfarande skall kunna använda din vanliga styrswitch på styret.

Det finns olika varianter av fjärrstyrningar med olika kvalitet och funktion.

Warn Fjärrstyrning har en räckvid på ca 20 meter och håller mycket hög kvalitet, den har bäst tätning och är originalet när det kommer till radiostyrningar till ATV Vinschar.  Väl tillagen storlek på fjärrkontrollen med lättilgängliga knappar gör att du enkelt kan använda fjärrsatsen med handskar på. Med Warns radiostyrningen finns också möjligheten att  köpa en ny lös fjärrkontroll som är omkodningsbar mot motagaren om din befintliga fjärrkontroll skulle tappas bort eller skadas, en ny fjärrkontroll ligger på ca 700:- utan mottagare.
Till billigare radiostyrningar går det oftast inte att köpa nya fjärrkontroller.

Exempel: Warn Fjärrstyrning

Artrax Radiostyrning RM-1 är en kopia på Warns och är till utseendet precis likadan. Väl tilltagen storlek på fjärrkontrollen, god räckvid och hög kvalitet till rätt pris har gjort denna radiostyrning till en storsäljare. Skillnaden mot Warns något dyrare radiostyrning är att tätningen inte är lika hög samt att det inte går att köpa en ny lös fjärrkontroll till Artrax fjärrstyrning.

Exempel: Artrax Fjärrstyrning ”RM-1”

Artrax Fjärrstyrning RM-3 är en enklare variant av radiostyrning till ATV vinschar, Den fungerar bra för dig som använder vischen i torrare miljöer då tätningen inte är lika bra som Artrax RM-1 eller Warns radiostyrning. Denna fjärrkontroll har också en väl tilltagen fjärrkontroll med stora knappar samt en räckvid på ca 10-15 meter. Lämpar sig bra för mindre hobbybruk eller för dig som använder en elvinsch för inomhusbruk som en travers till exempel.

 Exempel: Artrax Fjärrstyrning ”RM-3”

Relä / Kontaktor till El Vinsch

Relät är den komponent som skickar ström från batteriet på din ATV eller UTV till elvinschen, relät styrs av en styrswitch som ofta sitter monterad på styret på din ATV eller via en fjärrkontrollsats.

Relät har två stycken poler som kopplas till batteriets plus och minuspoler samt två poler som kopplas till vinschens plus och minuspoler. Dessa har en skruv och mutteranslutning oftast i M6 storlek. Reläet har även två mindre kablar där styrströmmen från styrswitchen kommer in, det är denna signal som gör att relät slår till och vinschen börjar snurrra.

Observera att ovan bild är ett exempel på Warns Relä/Kontaktor, färger på poler och inkoppling kan variera men inkopplingen brukar ske på samma sätt på samtliga relän av denna typ.

Alla våra vinschrelän passar de vanligaste vinsharna på marknaden i storlek upp till 3000 lbs som har samma anslutningar som illustreras i bilden ovan och anges i texten ovan.

Våra ATV vinschrelän är anpassade för de strömstyrkor som en ATV vinsch nyttjar, Warns Relä är tex anpassat för vinschar i strolek upp till Warn 3000 vinschar som drar upp emot 140-150 ampere  vid maxförbrukning under maxbelastning. Artrax och Bronco finns det inga siffror på men de ligger snarlikt med Warns då de kan användas på samma typer av vinschar.

Warns vinschrelä / kontaktor har bäst tätning och har längst livslängd, anpassad för vinschar upp till 3000lbs

Exempel: Warn Relä

Artrax / Bronco vinschrelän har samma funktion som Warns relä men till ett lägre pris, mycket prisvärda relä som också de har lång livsläng.

Exempel: Artrax Relä   Exempel: Bronco Relä

Switch / Mini Rocker Switch

Knappen som oftast sitter monterad på styret på din ATV eller i anslutning till vinschen som du sköter in och urspolning av vinschen med kallas oftast Styrswitch, Switch eller Mini Rocker switch.

Med denna knapp sköter du vinschens in och urspolning. Alla våra styrswitchar passar alla våra relän och alla våra vinschar samt de flesta vanligt förekommande vinschar på  marknaden med anslutning som ser ut som ovan bild illustrerar ( obs passar ej Artrax PW-2000 )

Styrswitchen har två stycken kablar som kopplas in på reläts motsvarande kablar för styrström. Switchen har även en röd kabel som kopplas till 12 volt på din ATV eller UTV, lämpligtvis till 12 volt efter tändningslåset. I styrswitchen ingår fäste för montering på styre ( ca 22 mm i diameter ) men den går även att montera på
andra runda eller fyrkantiga applikationer.

Exempel: Warn Switch
Dubbelbatterikit

Ett mycket bra tillbehör för dig som har mycket elektrisk utrustning som vinschar, lampor och handtagsvärme på din ATV eller UTV. Detta dubbelbatterikit ser till att fyrhjulingens batteri alltid får laddning först samt motverkar att detta laddas ut vid användning av den elektriska utrustningen på din fyrhjuling. Istället används det extramonterade batteriet för att förse de elektriska tillbehören med ström. Detta kit förhindrar att du blir ståendes i skogen med ett urladdat batteri på din ATV så att du inte kommer hem. Se mer information om dubbelbatteri kit här!

 Exempel: Warn Dubbelbatterikit

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.